Nuttige links  
     
  VROM - Woningwet Spelregels voor het bouwen van en aan woningen, kantoren, winkels e.d.

VROM - Bouwbesluit Het Bouwbesluit bevat de minimum technische bouwvoorschriften. Deze voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

VCA - Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven in de bouw en o.m. in de metaal, installatie- en transportsector. Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). De stichting is onafhankelijk.

Damwoude.startpagina.nl

ItKin Design